Är du redo för GDPR?

Är du redo för GDPR?

Voice och GDPR

Nu i november är det dags för det sista nätverksmötet för i år i  NTK – Nätverket för Telekomanvändare.  Ämnet är GDPR och det är högaktuellt. Den 25 maj 2018 börjar nämligen den nya dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection Regulation) gälla i samtliga EU:s medlemsländer.

Lagen ställer strängare krav på hantering av personuppgifter än vad det nuvarande lagstiftningen vi har gör. Myndigheter, företag och organisationer har fram till  i maj nästa år på sig att anpassa sina leverantörs-, och kundavtal, processer och rutiner efter de nya kraven. GDPR ställer också krav på IT-systems tekniska utformning (sk privacy by design). Att brista i uppfyllelse av de nya reglerna kan ge upphov till höga böter. För en koncern på upp till 4% av den globala omsättningen.

Även Contact Centersystem kan bli berörda

Under seminariet går advokat Pernilla Norman övergripande igenom den nya dataskyddsförordningen. Särskilt behandlas frågor om vad de nya reglerna innebär för voicefunktionalitet och telekomlösningar. Jag tror en del Contact Centerlösningar kan bli berörda. Det kan till exempel röra sig om inspelningar av samtal, något som jag upplevt är vanligt i bland annat utbildningssyfte på många företag. Men även samtalsloggar och liknande kan finnas registrerade och kan bli berörda.

Både jag och min samarbetspartner i Teleutbildningar.seAlf Kjeller – har arbetat med Pernilla i en del upphandlingar och avtalsdiskussioner genom åren. Pernilla är en advokat med lång erfarenhet av juridiken kring IT och telekommunikation. Hon forskar också i EU-rätt på Stockholms universitet. Hon är ett uppskattad föreläsare och har skrivit ett antal böcker och artiklar, främst om upphandling och avtalsreglering  av IT och telekommunikation.

Inbjudan

På NTKs hemsida hittar du hur anmäler och själva inbjudan till nätverksmötet. Du är välkommen på mötet även om du inte är medlem. Om du vill veta mer om NTK skicka mig ett mail så återkommer jag.