Planerade öppna utbildningar 2017

Vi har inom samarbetet Teleutbildningar.se uppdaterat med vårens och i vissa fall också höstens kursdatum. Allt är inte helt klart och vi kommer eventuellt att komplettera med fler datum för Contact center management  och Voice management längre fram i år.

Contact Center management

Två öppna utbildningar inom Contact Center management är planerade i år, 17-18 maj samt 15-16 november. Båda utbildningarna planerar vi hålla i Stockholm. Utbildningen sker i samarbete med SundCom.

Utbildningen vänder sig till dig som leder eller har en ledande befattning i ett Contact Center. Verksamheten kan vara i privat eller offentlig sektor. Innehållet är användbart oavsett om det är en publik Kundtjänst eller intern Servicedesk.

Voice management

I höst planerar vi hålla en öppen utbildning inom Voice management den 11-12 oktober. Platsen för den utbildningen planeras också vara i Stockholm. Även denna utbildning sker i samarbete med SundCom.

Utbildningen tar upp flera områden såsom teknik, sambandet mellan telefonist – kundtjänst – användare, ekonomi och service. Du får också lära dig mer om krishantering, hur du organiserar kundtjänster samt policys och rutiner. Den dig en bra grund för mer specificerade telefoniutbildningar.

UGL – Utveckling av Grupp och Ledare

I år kommer vår samarbetspartner HK Partner att hålla sin UGL utbildning (Utveckling av Grupp och Ledare) vid följande tillfällen; vecka 11, vecka 17, vecka 26, vecka 43, vecka 45 och vecka 48. Alla utbildningstillfällen kommer vara internat i Mullsjö. UGL är Sveriges mesta och populäraste ledarskapsutbildning.

Kursanmälan eller frågor

Välkommen att höra av dig om du har några frågor eller vill anmäla dig till någon av Teleutbildningar.se‘s utbildningar

 

Om Teleutbildningar.se

Teleutbildningar.se är ett samarbete mellan mig och Alf KjellerAlf Kjeller Konsult. Vi är erfarna konsulter inom teleområdet och vi vill vara ambassadörer för hantverket ”telefoni”. Vi är inget utbildningsföretag och vi försöker inte konkurrera med andra bolag som genomför olika utbildningar.

Vårt mål för Contact Center management och Voice management är att vara “kittet” mellan rena teknik/systemutbildningar och utbildningar i t ex projektledning och ITIL.

Hos oss får du en dos av allt det som inte brukar ingå i vanliga utbildningar och dessutom Sveriges bästa och största ledarskapsutbildning – UGL.