Call Center Management

Vi är proffs på det vi heter

Det handlar om god kundservice

Jerry Nilsson, jag som står bakom bolaget, har en mångårig och bred erfarenhet av utvecklingen inom Svensk kundservice och Call Center management. Sedan början av 1990-talet har jag i olika befattningar arbetat med utveckling av Call och Contact Center.

Först som ansvarig planning manager i ett stort försäkringsbolag och så småningom som fristående konsult och företagsledare. Efter några år som anställd konsult grundade jag 2002 bolaget Call Center Management i Lund AB.

Styrkor

Mina styrkor är att tränga in i olika problemställningar, sortera ut de väsentliga problemen och strukturera upp en lösningsplan. Jag har också en bra förmåga att skapa goda relationer i grupper. Från tiden med ett engagemang på den fackliga sidan i försäkringsbranschen vann jag stor respekt både bland medlemmar och motpart att hitta bra lösningar och rimliga kompromisser i svåra frågor.

Projektledning och förändringsarbete

Jag har lång erfarenhet av projektledning och förändringsarbete i kunders verksamhet. Från förstudier för underlag till förändringar via intervjuer till att etablera projektmål och handlingsplaner samt etablera projektorganisationen. Jag har en inbyggd envishet att få till ett fungerande projekt.

Jag har också erfarenhet som t f Telefonistservicechef när två verksamheter skulle samordnas till en med stora förändringar i samtalsmönster och samtalsinnehåll.

 

Foto: Alf Kjeller

Contact Center konferenser, användarföreningar samt leverantörsarrangemang med ämnen som berört tillgänglighet, planeringsprocesser samt work force management är något som jag har och har haft förmånen att framträda på.

Utredningar

Mina uppdrag genom åren har också inneburit att jag utvecklat stor utredningsvana, dvs undersöka – sammanfatta – ge förslag – dokumentera – rapportera och presentera.

Jerry Nilsson utbildar i Call Center Management på Teleutbildningar.se

Foto: Alf Kjeller

Utbildning

Tidigt etablerade jag en grundläggande Call Center management utbildning och har sedan löpande utbildat inom olika managementutbildningar för Call Centers, Contact Centers, supportfunktioner samt kundtjänster. Sedan 2012 har jag också tillsammans med ett av mina partnerföretag Alf Kjeller AB utvecklat utbildningar och kurser inom teleansvar och projektledning.

 

Vanliga frågor i mina kunduppdrag

Frågor som hanterats i kundprojekt är bl a:

  • förstå och förklara väsentlig statistik och trafikdata
  • etablera planeringsprocesser för bättre och effektivare tillgänglighet
  • kanalstrategier (samtal, mail, chat, sociala medier etc)
  • tekniker och upphandling av Work Force Management
  • utveckling av röststyrda lösningar
  • strategier för mål, mätning och uppföljning
  • coach och stöd till kundservice- och servicedeskchefer
  • projektledning inom information, utbildning och införande av nya teknikplattform

 

Välkommen att kontakta oss

4 + 10 =