Kundservice och kundrelationer på medarbetardagen

För någon vecka sedan hade jag som ena halvan av Teleutbildningar.se nöjet att prata kundrelationer och kundservice på en medarbetardag för ett 40-tal IT-anställda i en västsvensk kommun.

Små detaljer som kan ställa till det

Förmiddagen ägandes åt att skapa förståelse för vikten av bra kundupplevelser, oavsett om det är en extern eller intern kund. Vi pratade och jobbade mycket med att se skillnaden på att även om vi har jättebra leveranser, håller våra SLAer etc så kan kundupplevelsen ändå ibland inte bli så bra. Det kan vara små detaljer i samtal eller mailsvar som kan ställa till det.

Framgångsfaktorer

Förmiddagen avslutades med att jag gick igenom mina upplevda framgångsfaktorer i en bra supportorganisation. Det var inspirerande och kul att möta avdelningen. Om du är intresserad av ett liknande upplägg – kontakta oss gärna så kommer jag eller min kollega ut till er och er organisation.