Nytt nätverksmöte med NTK 8 februari

Den 8 februari har Nätverket för Telekomanvandare – NTK har ett nytt spännande nätverksmöte. På mötet kommer Ann-Sofi Persson-Stenborg,  Kanslichef och Executive Director vid Digitaliseringskommissionen och berättar om den omvärldsanalys man genomfört och vilka strategiska områden man föreslagit att regeringen bör arbeta med och de förslag man tagit fram för att nå målet: Sverige ska bli världsledande på digitalisering.

Den pågående digitaliseringen av samhället är det mest omvälvande som hänt sedan industrialiseringen startade. Det här är ett unikt tillfälle att lyssna in vad Digitaliseringskommissionen föreslår.

Bland innehållet:

  • Vad innebär digitaliseringen?
  • Hur påverkas företag, privatpersoner, offentliga sektorer och övriga samhällsfunktioner av detta?
  • Hur går det för Sverige i jämförelse med andra länder ?

Om Digitaliseringskommissionen

Sverige har sedan 2012 målet att bli världsledande inom digitalisering och begreppet innefattar idag så mycket mer än telekomtjänster, mobiltelefoner och laptops.

Regeringskansliet tillsatte därför en utredning under Näringsdepartementet, Digitaliseringskommissionen, som under åren 2012-2016 haft i uppdrag att främja att det it-politiska målet att Sverige ska vara bäst i världen på att tillvarata digitaliseringens möjligheter nås. Kommissionen har haft ett tidsbegränsat projekt och kommer att upplösas efter fullbordat uppdrag.

Mer information

Mer information om Nätverket för Telekomanvändare – NTK och hur du anmäler dig till nätverksmötet hittar du på NTKs webbplats – telekomanvandare.se.