Finns det vinster i effektiv förvaltning?

Nytt nätverksmöte med NTK 19 september Den 19 september har Nätverket för Telekomanvändare – NTK höstens första nätverksmöte. Denna gång är det förvaltning som står på agendan och frågan som ska besvaras är “Finns det vinster i effektiv förvaltning?”...

Intressant nätverksmöte om molntjänster

Det var ett intressant frukostmöte kring molntjänster som Nätverket för Telekomanvändare – NTK arrangerade den 9 juni i Stockholm. Ämnet var “Molntjänster – du får vad du köper” och efter att ha varit med på mötet kan jag konstatera att så...

Nytt nätverksmöte med NTK 9 juni

Inköp av molntjänster – Du får vad du köper! Hela IT- och telekombranschen utvecklas starkt mot leverans i form av molntjänster istället för traditionella IT- och telekomerbjudanden. Kunskapen hos oss köpare och förväntningar på affärsmodeller och kontraktsvillkor är...

Nya kollegor i NTK

Nätverket för Telekomanvändare – NTK hade sitt årsmöte i förra veckan. På mötet valdes en ny styrelse för verksamhetsåret 2016-2017. Den nya styrelsen består av (från vänster och förutom mig): Bertil Nordlund (Knowit), Kent Sävåsen (2improve), Pedra Herdegen...

Trender 2016 – intressant frukostmöte med NTK

Vart är vi på väg? Nätverket för Telekomanvändare – NTK hade ett intressant nätverksmöte/frukostmöte den 4 februari. Platsen var Skanskas huvudkontor i Stockholm och ämnet var om “Trender att hålla koll på 2016”. Mötet leddes av NTKs ordförande Jukka...

NTK: Frukostmöte 9 december

Telekom har en viktig roll i kris men vem är ansvarig och hur ser kundperspektivet ut? Störningar hos företag kan ha många orsaker. Den gemensamma nämnaren är att det oftast skapar stor påfrestning på kommunikation och tillgänglighet. Kunder vill få svar på sin oro...