Work Force management

Work force management

Vår utbildning i Work force management tar upp grunderna för bemanningsplanering (mål, prognoser och bemanningsberäkning). Från bemanningsberäkning till schema är också en viktig del i kursen samt konsekvenserna av olika händelser som påverkar prognos och bemanning.

Vi går igenom konsekvenserna av olika bemanningsscenario.

Vi ägnar en hel del tid åt statistik, rapporter och tolkning av olika trafikdata samt olika scenario i prognosteknik.

Fakta om utbildningen

Målgrupp

Utbildningen riktas främst till dg som ansvarar för bemanningsplaneringen i ett Call-, eller Contact Center.

Längd

Kursen är en dag 1000-1700

Antal deltagare

Minst 5 och max 10 personer per grupp

Aktuella datum för öppen utbildning

Det finns inga fastställda datum än för denna utbildning. Kontakta oss för mer information.

Kursavgift

4 850 SEK (exklusive moms). I kursavgiften ingår kaffe, lunch och dokumentation.

Kursansvarig

Jerry Nilsson

Jerry Nilsson har arbetat med utveckling av Call och Contact Center sedan mitten av 1990-talet. Etablering och utveckling av Call Centers, Contact Centers, Service Deskar samt Customer Experience har varit hans huvudfrågor sedan mitten av 1990-talet. Jerry arbetar som telekonsult, projektledare och utbildare.

Våra utbildningar

Vi försöker hålla våra kurser så praktiskt inriktade som möjligt. Meningen efter avslutad kurs är att du ska direkt kunna omsätta det vi tar upp i din vardag. Därför vill vi gärna att du är aktiv. Ställ frågor och ta gärna upp saker i din vardag så vi kan prata kring det. Att du som deltagare aktiva är en förutsättning för ett effektivt lärande.

Vi tycker också att erfarenhetsbyte är viktigt. Att dela med oss. Vi försöker därför lägga in tid för erfarenhetsutbyte och för att lära känna varandra, främst i våra 2 dagarsutbildningar där vi också lagt in tid för social närvaro på kvällen.

Vår förhoppning är att du efter avslutad utbildning har fått kontakter och ett “litet nätverk” som du kan hålla kontakten med även efter utbildningen.