Jerry Nilsson, Call Center Management. Senior konsult inom Call-, och Contact Center utveckling

Foto: Jonas Norén

Call-, och Contact Center utveckling – våra huvudfrågor

Call-, och Contact Center utveckling har alltid varit våra huvudfrågor. Med lång och praktisk erfarenhet av projektledning och förändringsarbete kan vi hjälpa Din verksamhet till ett effektivare och lönsammare Contact Center.

Att leda ett Contact Center innebär att spela på många spelplaner samtidigt. Det gäller bland annat att kunna förstå tekniken, hur jag organiserar verksamheten, bemanningsplanerar samt utvecklar och styr mina medarbetare.

Vägen-till-framgång1

Inom Call Center Management har vi mångårig erfarenhet att hjälpa företag och organisationer med dessa frågor.

Exempel på områden som vi kan hjälpa dig med:

  • etablering av planeringsprocesser för bättre och effektivare tillgänglighet
  • kanalstrategier (för samtal, mail, chat, sociala medier etc)
  • kravspecifikationer och upphandling av workforce management
  • utveckling av röststyrda lösningar
  • strategier för mål, mätning och uppföljning
  • skapa förståelse hos ledning, chefer och medarbetare för drivkrafterna inom ett Contact Center
  • utbildning genom samarbetet Teleutbildningar.se