Monthly archive for maj 2016

UGL – ny utbildning på Teleutbildningar.se

Group of Students with Hands in Stack, Teamwork. Education conce

Utveckling av Grupp och Ledare – UGL

Som ett komplement till våra utbildningar inom Contact Center och Teleansvar kan Teleutbildningar.se nu erbjuda en av Sveriges mest efterfrågade ledarskapsutbildningar: ”UGL – utveckling av grupp och ledare”.

Utbildningen passar alla

Du behöver definitivt inte vara i en ledande befattning för att gå en UGL utbildning. Du kommer lära dig hur grupper fungerar och hur du själv fungerar i grupp. Du kommer få större självinsikt och ökat självförtroende. Utbildningen passar alla som arbetar med andra människor – systemförvaltare, projektledare, utbildare, kundtjänstchefer, teleansvariga, IT-chefer, kundtjänstmedarbetare, säljare etc.

I samarbete med HK Partner

För denna utbildning samarbetar vi med HK Partner. Kursen leds av Michael Kröger, av Försvarshögskolan certifierad handledare.

Michael är en inspirerande coach med en stark passion för personlig utveckling. Han har en bred utbildning inom det beteendevetenskapliga området. Michael är certifierad kommunikolog, certifierad coach (SCIC), diplomerad pedagog, NLP Practitioner samt certifierad UGL-handledare.


Läs mer

Läs mer om utbildningen här. Om du har några funderingar kring utbildningen är du välkommen att kontakta min samarbetspartner inom teleutbildningar.se: Alf Kjeller på Alf Kjeller Konsult som ansvarar för denna utbildning hos oss.

Teleutb Logga framsida 150910

Customer Experience i USA

ICMI Usa 1605 (5)

Årets andra trendspaning

I vidareutvecklingen av Call Center Managements och Teleutbildningar.se:s tjänster har vi satsat på omvärldsbevakning. Efter den europeiska utblicken i Berlin är det nu dags för en utblick inom kundtjänst-, och Contact Centerutveckling i USA.

ICMI Usa 1605 (17)

Jag är nu på plats på ICMIs årliga ”Contact Center Expo & Conference” i Long Beach, Kalifornien för några dagars konferenser och utställningar.

ICMI Usa 1605 (1)

Just incheckad och ”badgad” väntar jag med spänning på att konferensen ska starta.

ICMI Usa 1605 (18)
International Customer Management Institute (ICMI) har sedan 1985 varit med och utvecklat den internationella Contact Center branschen. En rapport och fler bilder kommer.

Nytt nätverksmöte med NTK 9 juni

150414 Stockholm NTK Årsmöte mm (29)

Inköp av molntjänster – Du får vad du köper!

Hela IT- och telekombranschen utvecklas starkt mot leverans i form av molntjänster istället för traditionella IT- och telekomerbjudanden.

Kunskapen hos oss köpare och förväntningar på affärsmodeller och kontraktsvillkor är dock fortfarande i stor utsträckning baserade på traditionella modeller.

Om det kommer Nätverket för Telekomanvändare – NTK att hålla ett frukostmöte den 9 juni mellan 08:00-10:00.

Vad som kommer tas upp är:

  • Grundläggande skillnader i avtalsmodeller och ersättningsmodeller mellan molntjänstupphandlingar och upphandling av traditionell IT/telekom
  • Vad finns det att köpa, vad kan vi köpa och vad bör vi inte köpa i molnet
  • Trender och jämförelser med andra liknande serviceområden i förändring

Information och anmälan

Välkommen med din anmälan genom att maila NTK via denna länk. Du kan anmäla dig fram till den 1 juni.

Mer info finns på NTKs hemsida.

Iakttagelser från Contact Center World

160222 Berlin (17)

Iakttagelser från Berlin

Jag var i Berlin tidigare i våras med min partner inom Teleutbildningar.seAlf Kjeller, Alf Kjeller Konsult. Vi besökte Contact Center World (CCW) – en av de större Contact Centerkonferenserna i Europa. Så här sent efteråt när intrycken sjunkit in har Alf sammanfattat några intryck på sin hemsida.

160222 Berlin (44)

Fokus på trender

Fokus för vår resa var att snappa upp trender, bland annat inom utbildningsområdet. Vi kan konstatera att förutom tekniken så kommer också utbildningen att hamna i molnet samt att den sakta med säkert går från teknikutbildning till ”beteendeutbildning”.

 Från klassrum till E-Learning

Utbildning kommer behövas även i framtiden, men kanske på ett annat sätt. Det blir vanligare och vanligare att utbildningarna flyttar från klassrumsutbildningar till e-Learning. Framöver kommer det erbjudas med även traditionell Contact Center managementutbildning via E-Learning. Contact Centret kan finnas på flera siter och det blir helt enkelt för komplicerad att samla ihop alla samtidigt.

Det kommer inte krävas så mycket teknikutbildning/systemutbildning för agenter och management framöver som det har gjort hittills. Ny teknik är enklare och många har datorvana och är vana att använda olika applikationer redan.

160222 Berlin (33)

Från teknikutbildning till ”beteendeutbildning”

Utbildningarna kommer gå från att vara hur Contact Centersystemet eller bemanningsplaneringssystemet fungerar till att bli mer ”beteende och förstår varför” utbildningar.

För t ex en duktig bemanningsplanerare är det en sak att förstå verktyget en annan sak att förstå varför det ser ut som det gör och fungerar som det gör.

Det gäller att skapa förståelse både hos de som bemanningsplanerar och de som ska arbeta. Varför ska jag göra så här? Och vad blir konsekvenserna?