Monthly archive for augusti 2015

Hur ser risken och intresset ut vid digitalisering och centralisering av viktiga tjänster?

Stopp Apotek2

Nästa medlemsmöte som Nätverket för Telekomanvändare – NTK håller den 9 september har temat ”Kundkrav och kontinuitet”. I samband med det har jag tillsammans med Roland Pihlström, Kalix Tele24 skrivit en artikel kring detta. Vår tes är att vi kan inte leva utan den digitala revolutionen men aktörerna måste klä den med funktionskrav samt tillitskrav och toppa med en kontinuitetsplan. Samt att även vi konsumenter och medborgare måste ha en egen kontinuitetsplan om vårt ordinarie personliga digitala mönster krånglar eller står stilla.

Hela artikeln kan du läsa på NTKs hemsida.