Monthly archive for mars 2015

Inbjudan: Teleansvar, Malmö 4-5 maj 2015

Några roller

Att arbeta med ett teleansvar eller att ansvara för någon del i samtalets långa väg genom företaget är inte det lättaste alla gånger. Ena veckan kan man få skäll för att det gamla telefonisystemet inte fungerar som det ska, den andra gnäller kollegorna för att de inte förstår sina nya applikationer.

Telefoni är inte bara en telefon eller en växel. Det är ett samspel mellan service, ekonomi, teknik och beteende. De utbildningar som finns är ofta systemutbildningar eller utbildningar i olika professioner t ex hur du tecknar avtal, chefsutbildning, ekonomi utbildning eller liknande. Men hur får du ihop det? Här är utbildningen fungerar som ”kittet” mellan dessa olika utbildningar.

Innehåll
Utbildningen är sammansatt av ett antal block: – Samband teknik, ekonomi och service – Allmän telefonikunskap – Krishantering – Telefonistservice – Kundtjänst – Användarutbildning och information – Leverantörsstyrning – Ekonomi.

Länk till innehåll

Kursledare: Alf Kjeller och Jerry Nilsson
Datum: 4-5 maj 2015
Plats: Slagthuset, Malmö
Kostnad: 9 850 kr exkl moms. I avgiften ingår lunch och fika båda dagarna samt gemensam middag måndag kväll.
Anmälan: via denna länk. Om du vill ha mer information om utbildningen slå en signal eller maila till Alf Kjeller.

 

Teleutbildningar liggande 194x43

Denna utbildning genomförs i samarbete med SundCom.

Logga Sundcom

 

Inbjudan: Contact Center management, Malmö 6 maj 2015

Vägen-till-framgång1

Alla kan nå en bra service och tillgänglighet – åtminstone tillfälligtvis. Med vår grundkurs i Contact Center management ger vi dig en bra baskunskap att skapa långsiktigt bra och säker service och tillgänglighet i Ditt Contact Center.

Kursen tar upp angelägna och grundläggande frågor, problem och lösningar för arbetet med Contact Center management – detaljerat men än dock enkelt och snabbt tillämpbart. Vi går igenom metoder som kan användas vid driften av de flesta Contact Centers, det handlar bl a om

  • Datainsamling, statistik och mål
  • Prognosarbete
  • Bemanningskalkylering
  • Schemafrågor

Läs mer om innehållet här.

Kursledare: Jerry Nilsson och Alf Kjeller
Datum: 6 maj 2015
Plats: Slagthuset, Malmö
Kostnad: 3 950 kr exkl moms. I avgiften ingår lunch och fika
Anmälan: via denna länk. Om du vill ha mer information om utbildningen slå en signal eller maila till Jerry Nilsson.

Teleutbildningar liggande 194x43

Denna utbildning genomförs i samarbete med SundCom.

Logga Sundcom

 

 

Vem vill veta när jag är sjuk eller i möte?

 

Vem vill vetaNTK 1503.

Hänvisningssystemets framtid är ett högaktuellt ämne på många företag. Inför Nätverket för Telekomanvändares – NTKs nästa nätverksmöte har jag skrivit ett blogginlägg på NTKs hemsida:

Vem vill veta om jag är sjuk, på semester eller i möte?

Sedan Hänvisningssystemets barndom har vi sett alla varianter (eller åtminstone rätt många varianter) av frånvarobesked. Det finns verksamheter som har haft långt över 10 olika frånvaroorsaker i sin HVD. Är det intressant att få reda på om någon är sjuk, VAB:ar, är på kundmöte eller semester? Är inte mest intressant att veta när jag kan nå den jag söker, eller om det finns någon annan som kan hantera mitt ärende?

Ser vi nya trender som ersätter HVD:n?

Med nya lösningar har delvis andra synsätt också kommit om vad som är närvaro, frånvaro och vilken typ av information som är relevant att ge ut. Det finns excellenta lösningar som signalerar om jag är röd eller grön.

Ett problem med dessa lösningar kan vara att det gäller att befinna sig i rätt nät eller domän och inte stängas ute av någon brandvägg. Samverkan eller collaboration är jättebra bara du och jag gör det i ett gemensamt system annars kanske jag inte ser om du är röd eller grön.

Eller pågår det en förflyttning från HVD:n och andra gemensamma lösningar till, kanske t o m tillbaks till det personliga ansvaret där röstbrevlådan eller andra sätt att fånga när någon sökt mig blir viktigast? Tillbaks till att det är mer och mer individens ansvar att svara för sin tillgänglighet och att det inte finns någon annan som fixar detta?

Teleutbildningar.se i samarbete med SundCom

Logga Sundcom

Teleutbildningar.se kommer även denna gång kommer samarbeta med SundCom Group för utbildningarna i Teleansvar och Contact Center management. Det innebär bl a att utbildningarna kommer presenteras i deras produktutbud och att du som ramavtalskund även kan ta del av utbildningarna.

Utbildningarna i Teleansvar genomförs 4-5 maj i Malmö och 30 september-1 oktober i Stockholm. För mer information kontakta Alf Kjeller.

Utbildningarna i Contact Center management genomförs 6 maj i Malmö och 2 oktober i Stockholm. För mer information kontakta Jerry Nilsson.

För mer information om SundCom besök gärna deras hemsida. För mer information om teleutbildningar besök teleutbildningar.se