Monthly archive for februari 2015

Återta greppet om telefonin

Återta greppet om telefonin

Vår samarbetspartner på teleutbildningar.se Alf Kjeller är intervjuad i senaste numret av Telekom idag. Det är en insiktsfull artikel om vikten av helhetssyn på telefonin ur både ett internt och externt perspektiv. Artikeln pekar också på behovet att se telefonin som en av många viktiga kommunikationskanaler som behöver hållas samman.

Hela artikeln kan du läsa i papperstidningen. Vill du veta mer om hur man återtar greppet om telefonin så har vi en bra utbildning i teleansvar på teleutbildningar.se