Monthly archive for december 2014

Teleutbildningar under 2015

 

130925 Utb Teleansvar (8) beskuren

Vi har nu satt vilka utbildningar vi kommer genomföra inom teleutbildningar.se under 2015. Vi kommer att ha tre olika utbildningar:

– Samtalets långa väg – Teleansvar
– Call Center Management
– Så ska det låta!

Teleutbildningar.se är ett samarbete mellan Alf Kjeller Konsult, Call Center Management och Öppen Linje. Mer information finns på teleutbildningar.se vars hemsida kommer uppdateras allt eftersom.

Lyckad driftsättning av Multichannel Contact center för kund i mål

Jerry driftsättnming 1411

Uppdraget bestod inledningsvis i stöd vid utvärdering och avtal kring Contact Center- och ärendehanteringssystem. Därefter har uppdraget övergått i att vara kundens projektledare vid införandet av dessa system.

Contact Center systemet är nu driftsatt. En mycket lyckad start utan några som helst driftstörande problem. Konsolidering av systemet pågår nu och samtidigt planerar vi för driftsättning av ärendehanteringssystemet.