Arkiv för NTK Kategorin

Vad gör vi när det är strömlöst?

Stormen Alfrida slog ut elförsörjningen i stora delar av Norrtälje kommun i veckor. Hur klarar man sig som privatperson och företagare? Vilka krav kan man ställa på kraftbolagen och telekomföretagen?

Hur påverkas vårt gemensamma behov av digitala tjänster och ständig uppkoppling när det blir mörkt överallt under lång tid? Inget internet, ingen mobil täckning, ingen möjlighet att ladda? Vad händer då?

Nätverket för Telekomanvändare – NTK har ett av vårens mest angelägnaste nätverksmöten den 8 april. Magnus Wallin, Räddningschef och Ola Andersson, säkerhetsstrateg för Norrtälje kommun besöker nätverket och mötet avslutas med en paneldiskussion.

Läs mer på telekomanvandare.se

Uppskattat nätverksmöte om GDPR

Pernilla Norman pratar GDPR

Pernilla Norman, Advokatfirman LexIT. Foto: Alf Kjeller

Det var ett uppskattat nätverksmöte i november Nätverket för telekomanvändare – NTK arrangerade. Föreläsare var min sedan länge kollega inom telekombranschen –  Pernilla Norman från Advokatfirman LexIT. Temat för mötet var denna gång hade GDPR i fokus. NTKs generalsekreterare Alf Kjeller sammanfattade lite från mötet. Dock finns det inga möjligheter att sammanfatta hela mötet – det var alldeles för många diskussioner.

Pernilla tog upp vad som hänt under första halvåret med GDPR och vad händer nu. Hon pratade dessutom mycket upp kring vad företag och organisationer har gjort för att anpassa sig till GDPR och vad behöver man göra. Framförallt pratade vi lite extra om hur GDPR hanteras i telekom- och voice-lösningar. Det är ju kanske mer personuppgifter som lagras och hanteras än vi tror. Bland det vi diskuterade var om vi kunde fortsätta använda frånvaroorsaker som ”Sjukdom” och ”Vård av barn”.

Så vad har hänt?

Sedan EU:s Dataskyddsförordning infördes i maj har bland annat har följande hänt:

Fyra anmälningar gjordes mot Facebook, Instagram, Whatsapp & Google Android – av ”None Of Your Business” (grundad av Max Schrems) för “framtvingat samtycke”. Anmälningar mot Apple, Amazone, LinkedIn, Facebook & Google, inkl Gmail, YouTube och Sök) – av ”La Quadrature du Net” för ”framtvingat samtycke”. Coca-Cola har meddelat ca 8.000 anställda att man i september 2017 råkat ut för en incident i form av att en tidigare anställd har stulit en extern hårddisk.

Datainspektionen har bland annat slutfört en granskning av att Dataskyddsombud finns på plats på 400 myndigheter och företag. Bland annat teleoperatörer. De upptäckte brister i 16% av de granskade verksamheterna och har utfärdat 57 reprimander. De har också en pågående granskning av personuppgiftsbiträdesavtal samt gränsdragningen mellan personuppgiftsansvarig och personuppgiftsbiträde.

Utblick i Europa

I Portugal har deras motsvarighet till Datainspektionen bötfällt sjukhus på 400 000 Euro för bristfällig hantering av behörigheter i patientjournalsystem

Franska motsvarigheten till Datainspektionen har agerat mot två start-ups inom reklambranschen. Båda företagen hade utvecklat sk ”tracking tools” som kartlägger användarnas geografiska positioner redan innan något samtycke gavs. Dessutom fordrades samtycke för att man skulle kunna ladda ner App:en.

Holländska motsvarigheten till Datainspektionen har ådömt Uber 600 000 Euro i böter och Brittiska motsvarigheten till Datainspektionen har utfärdat böter på 385.000 pund för att Uber år 2016 inte ha rapporterat en incident i tid. Incidenten påverkade 174.000 holländare, 2,7 miljoner britter och 57 miljoner “world wide”.

British Airways var utsatt för hackerattack i september 2018. Minst 600 000 kunder kan ha fått uppgifter om namn, faktureringsadress, kortnummer och säkerhetskod stulna. Ytterligare 108.000 personer har fått uppgifter förutom CVV-nummer stulna. BA har meddelat alla berörda.

På Irland har deras motsvarighet till Datainspektionen undersökt exakt hur mycket data Twitter samlar in om sina användare via sitt förkortningssystem för länkar.

Vad säger företagen då?

Man upplever regelverket som krångligt och inte ändamålsenligt. Dt finns en rädsla för att behöva sluta behandla uppgifter. Inledningsvis har det varit stort fokus på Personuppgiftsbiträdesavtal och på samtycke. Det har också varit stort fokus på info om integritetspolicys, cookie-hantering och liknande.

Det finns en stor osäkerhet om vad som ska anmälas till Datainspektionen som incident. I september hade det kommit in ca 1 100 anmälningar. Företagen upplever att de fått färre begäran om information, radering etc än de väntade.

Över lag finns det fortfarande stor osäkerhet, mycket bestämda uppfattningar och mycket mytbildningar kring förordningen.

Om GDPR

I maj började EU:s Dataskyddsförordning (vanligen kallad GDPR efter den engelska benämningen General Data Protection Regulation) tillämpas. Det nya regelverket ställer stora krav på hur personuppgifter hanteras.
EU:s Dataskyddsförordning har två stora syften som man kanske glömmer bort. Bland annat är ett av syftena fri rörlighet – att ta bort hinder mot fri rörlighet av data inom EU. Ett annat syfte är mänskliga rättigheter – att tillförsäkra en hög nivå av skydd för personlig integritet

Om Pernilla Norman

Nätverksmötet leddes av Pernilla Norman, advokat på Advokatfirman LexIT. Pernilla har lång erfarenhet av juridiken kring IT och telekommunikation och enligt mig den vassaste advokaten kring just telekom. Vid sidan av advokatyrket forskar Pernilla i EU-rätt på Stockholms universitet. Hon har också skrivit ett antal böcker och artiklar, främst om upphandling och avtalsreglering av IT och telekommunikation.

Mer information

Om du vill veta mer om NTK kontakta dem direkt eller skicka mig ett mail så kan jag lotsa dig.

Text: Alf Kjeller

Vad har hänt sedan GDPR infördes i maj?

Dags för ett nytt intressant nätverksmöte för NTK!

I maj började EU:s Dataskyddsförordning (GDPR) tillämpas och det nya regelverket ställer, som många säkert vet numer, stora krav på hur personuppgifter hanteras.

Nätverket för Telekomanvandare – NTK har i november ett uppföljande seminarie och medlemsmöte med just temat GDPR.

Innehåll

Advokat Pernilla Norman återkommer och går övergripande igenom de viktigaste delarna av Dataskyddsförordningen.

 • Första halvåret med GDPR – vad händer och vad har hänt sedan GDPR började tillämpas i maj?
 • Vad har företag och organisationer gjort för att anpassa sig till GDPR och vad behöver man göra?
 • Hur hanteras GDPR i telekom- och voice-lösningar?

En stor praktiskt fråga är hantering av personuppgiftsbiträdesavtal. Pernilla ger vid seminariet några praktiska infallsvinklar och verktyg, för att öka förståelsen för hur personuppgiftsbiträdesavtal kan hanteras och regleras.

Nätverksmötet leds av Pernilla Norman, advokat på Advokatfirman LexIT. Pernilla har lång erfarenhet av juridiken kring IT och telekommunikation. Pernilla är en uppskattad föreläsare på såväl kurser och seminarier som på universitet.

Vid sidan av advokatyrket forskar Pernilla i EU-rätt på Stockholms universitet. Hon har också skrivit ett antal böcker och artiklar, främst om upphandling och avtalsreglering av IT och telekommunikation.

Intresserad?

Nätverksmötet är på The Park i Stockholm den 29 november. All praktisk information och uppgifter om anmälan mm hittar du på NTKs web.

Sista dag för anmälan är den 23 november. Vi kanske ses?

Följ med till IKEA i september

Foto: Alf Kjeller

Nätverksmöte på IKEA i Malmö

Höstens första nätverksmöte för Nätverket för Telekomanvändare – NTK blir i mina hemtrakter den 27 september. Närmare bestämt hos IKEA i Malmö. Det är jättekul att vi förflyttar oss ut i landet och får möjligheten att både se och träffa medarbetare på medlemsföretag.

Hos IKEA kommer vi få möjlighet att lyssna till hur IKEA tänker och jobbar med kommunikation lokalt och internationellt. Det blir också en rundvandring i deras nya kontor. Temat blir ”IKEA ur ett kommunikationsperspektiv”.

Bland frågorna vi kommer ta upp är:

 • Hur håller man ihop kommunikationen i ett världsomspännande företag som IKEA? Hur är man organiserade för detta?
 • Hur ser kommunikationsverksamheten för telefoni ut i Sverige med Älmhult som bas?
 • Vilken strategi finns för att hålla ihop distansmöten, vilka verktyg används och vilka är på väg?
 • Vilka plattformar använder IKEA och hur fungerar det?

Sen avslutar vi med en rundvandring i deras nya kontor.

Om du vill veta mer läs på NTKs web eller LinkedIn sida. Eller varför inte höra av dig till mig? Jag hoppas vi ses!

Att skydda företagets information

Nytt nätverksmöte med NTK

På  Nätverket för Telekomanvändare –  NTKs nästa nätverksmöte den 31 maj har vi ”Utmaningar och möjligheter att skydda företagets information i dagens digitala värld” På agendan.

Krävs andra lösningar

I dag krävs det andra lösningar för att skydda sin information.  I dagens digitala värld krävs andra lösningar än tidigare. Fokus kommer att ligga på exemplet att utveckla och sälja säkra produkter.

 • Vad ska man tänka på då?
 • Hur hanterar man dagens utvecklingsmiljöer med uppkopplingsmöjligheter överallt ifrån, med känslig information i både mobila enheter och molntjänster och med social engineering som ett ständigt hot?
 • Hur ska man utnyttja alla dessa nya möjligheter på ett säker sätt?

Med på mötet kommer en expert på informationssäkerhet från Combitech. Läs mer om mötet på NTKs hemsida.

Telekommarknaden under förändring – nätverksmöte 10 april

Trender och spaning – telekommarknaden under förändring med risker och nya möjligheter

Telekommarknaden är under stark förändring och det kommer NTK (Nätverket för Telekomanvändare – NTK) nästa nätverksmöte att handla om.

Samtidigt som den elektroniska kommunikationen ökar så det knakar kan man vara orolig för vad som händer när Skanova flyttas in i Telias organisation och operatörerna konsolideras (Tele2/TDC, DGC/IP-Only). Är detta tecken på en minskande konkurrens när färre blir större och blir det bättre? Är det försök till att låsa ute nya aktörer, eller finns det utrymme för disruption?

Vi förväntar oss att 5G snart ska lanseras medan myndigheterna funderar på hur spektrum ska tilldelas och att de kommersiella modellerna fortfarande är oklara. Blir det som tidigare med 3G och 4G men lite snabbare eller får vi de effekter som vi förväntar oss?

Var finns då öppningar och möjligheter? Samtidigt som det pågår en priserosion så kan vi notera att operatörerna är bland de mest lönsamma företagen i Sverige. Och vi kan notera att utmanare både inom de traditionella områdena, som telefoni och Call Center, samt inom IoT växer sig starkare.

Mötet är den 10 april och sista anmälningsdag är den 6 april. Läs mer på NTKs webb där du också kan anmäla dig.

Intelligent Communication

Nytt nätverksmöte med NTK 22 februari - bild med personer som samarbetar

Nytt nätverksmöte med NTK 22 februari

Nya möjligheter med Intelligent Communication

I nästa vecka, den 22 februari har Nätverket för Telekomanvändare – NTK årets första nätverksmöte. En uppföljning från det populära mötet i höstas då Pedra Herdegen från Pensionsmyndigheten pratade om hur de gick från traditionell kontorstelefoni till Microsoft Lync/Skype.

Nu förändrar Microsoft Skype for Business Online genom att flytta in funktionaliteten i Microsoft Teams.

Vilka nya möjligheter ger den integrationen? Hur kan vi tänka framåt med vår kommunikationsstrategi? Vad händer med vår befintliga Skype for Business installation?

Intresserad?

Läs mer om mötet samt hur du anmäler dig på NTKs hemsida. Vi kanske ses?

 

Vad betyder GDPR för voice och telekomlösningar?

Är du redo för GDPR?

Är du redo för GDPR?

Voice och GDPR

Nu i november är det dags för det sista nätverksmötet för i år i  NTK – Nätverket för Telekomanvändare.  Ämnet är GDPR och det är högaktuellt. Den 25 maj 2018 börjar nämligen den nya dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection Regulation) gälla i samtliga EU:s medlemsländer.

Lagen ställer strängare krav på hantering av personuppgifter än vad det nuvarande lagstiftningen vi har gör. Myndigheter, företag och organisationer har fram till  i maj nästa år på sig att anpassa sina leverantörs-, och kundavtal, processer och rutiner efter de nya kraven. GDPR ställer också krav på IT-systems tekniska utformning (sk privacy by design). Att brista i uppfyllelse av de nya reglerna kan ge upphov till höga böter. För en koncern på upp till 4% av den globala omsättningen.

Även Contact Centersystem kan bli berörda

Under seminariet går advokat Pernilla Norman övergripande igenom den nya dataskyddsförordningen. Särskilt behandlas frågor om vad de nya reglerna innebär för voicefunktionalitet och telekomlösningar. Jag tror en del Contact Centerlösningar kan bli berörda. Det kan till exempel röra sig om inspelningar av samtal, något som jag upplevt är vanligt i bland annat utbildningssyfte på många företag. Men även samtalsloggar och liknande kan finnas registrerade och kan bli berörda.

Både jag och min samarbetspartner i Teleutbildningar.seAlf Kjeller – har arbetat med Pernilla i en del upphandlingar och avtalsdiskussioner genom åren. Pernilla är en advokat med lång erfarenhet av juridiken kring IT och telekommunikation. Hon forskar också i EU-rätt på Stockholms universitet. Hon är ett uppskattad föreläsare och har skrivit ett antal böcker och artiklar, främst om upphandling och avtalsreglering  av IT och telekommunikation.

Inbjudan

På NTKs hemsida hittar du hur anmäler och själva inbjudan till nätverksmötet. Du är välkommen på mötet även om du inte är medlem. Om du vill veta mer om NTK skicka mig ett mail så återkommer jag.

Är Skype nya kontorsväxeln?

Headset och Laptop. Nya telefonen?

Från traditionell kontorstelefoni till Skype

Många pratar om att ersätta växeln med Skype. Men hur fungerar det i praktiken? 

Nätverket för telekomanvändare – NTKs första nätverksmöte är den 27 september. På mötet tittar vi på ett case där Pensionsmyndigheten införde Microsoft Lync/Skype för sin kontorstelefoni istället för en mer traditionell KST-lösning.

Vad var bakgrunden till beslutet och hur gick migreringen? Hur blev kostnadsbilden efter bytet? Vad tycker användarna och myndigheten efter att ha haft denna tekniska lösning i ett antal år? Vad gick bra och vad gick mindre bra vid bytet?

Vad är nästa steg och vilka utmaningar finns det idag? Bygger vi som organisationer in oss i tekniska lösningar där vi inte kan kommunicera på ett bra sätt med andra organisationer? Hur ser det ut hos din organisation med kommunikationer med andra?

Läs mer på NTKs hemsida. För dig som inte kan vara på plats finns det möjlighet att vara med via Skype. Sista anmälningsdag är 22 september.

Hur ska Sverige bli världsledande inom digitalisering?

Nytt nätverksmöte med NTK 8 februari

Den 8 februari har Nätverket för Telekomanvandare – NTK har ett nytt spännande nätverksmöte. På mötet kommer Ann-Sofi Persson-Stenborg,  Kanslichef och Executive Director vid Digitaliseringskommissionen och berättar om den omvärldsanalys man genomfört och vilka strategiska områden man föreslagit att regeringen bör arbeta med och de förslag man tagit fram för att nå målet: Sverige ska bli världsledande på digitalisering.

Den pågående digitaliseringen av samhället är det mest omvälvande som hänt sedan industrialiseringen startade. Det här är ett unikt tillfälle att lyssna in vad Digitaliseringskommissionen föreslår.

Bland innehållet:

 • Vad innebär digitaliseringen?
 • Hur påverkas företag, privatpersoner, offentliga sektorer och övriga samhällsfunktioner av detta?
 • Hur går det för Sverige i jämförelse med andra länder ?

Om Digitaliseringskommissionen

Sverige har sedan 2012 målet att bli världsledande inom digitalisering och begreppet innefattar idag så mycket mer än telekomtjänster, mobiltelefoner och laptops.

Regeringskansliet tillsatte därför en utredning under Näringsdepartementet, Digitaliseringskommissionen, som under åren 2012-2016 haft i uppdrag att främja att det it-politiska målet att Sverige ska vara bäst i världen på att tillvarata digitaliseringens möjligheter nås. Kommissionen har haft ett tidsbegränsat projekt och kommer att upplösas efter fullbordat uppdrag.

Mer information

Mer information om Nätverket för Telekomanvändare – NTK och hur du anmäler dig till nätverksmötet hittar du på NTKs webbplats – telekomanvandare.se.