Arkiv för Kunduppdrag Kategorin

Åter i Oslo

Oslo 1605 (2)

Effektivisering Servicedesk

Åter i Oslo för en andra workshop kring effektivisering av Servicedesk. Vi har hanterat frågor som overflow, prioriteringar av olika köer och hur vi gör kvalitén ännu bättre när vi eskalerar till Linje 2.

Workshopen är en del i ett långt spännande uppdrag för ett nordiskt företag. Att arbeta med en Servicedeskfunktion och speciellt när det handlar om att utveckla samarbetet mellan länder är mycket intressant. En servicedesk är ju ofta centrum för en verksamhet och viktigt för sina kunder. För vem är inte beroende av en väl fungerande Servicedesk när det inte funkar.

Oslo 1605 (4)

Vädret inbjöd till en avslutande trevlig kväll på Aker brygge.

Workshop i Oslo

Oslo 160414 600x (3)

I förra veckan var jag i vårt grannland Norge, närmare bestämt i Oslo. Jag var på ett kunduppdrag där jag skulle hålla en team workshop kring förbättringar av en intern IT-servicedesk.

Det var (och är) ett intressant uppdrag där jag får vara med i en spännande utveckling och samtidigt lära mig en hel del om de nya krav som ställs på IT support.

Oslo 160414 600x (2)

Oslo 160414 600x (1)

Bilderna ovan är från kundens personalrestaurang. Fantastisk vy över ett vackert Oslo.

Nytt uppdrag – coach och verksamhetsstöd kring Contact Center

Jerry 140317

I dag påbörjar jag ett nytt uppdrag inom Contact Center.

Jag ska hjälpa ett internationellt företag med huvudsäte i Sverige att utveckla sitt Contact Center på Europa-basis.

Uppdraget innebär design med bl a talsvar, intelligent ärendestyrning, dynamiska köer och statistik. I uppdraget ingår även tillgänglighetsfrågor.

Nytt uppdrag – Nulägesrapport nordisk Service Desk

2016-01-27 09.52.26 (3)

I september inleder ett nytt arbete till en av landets största företag inom bygg och konstruktion.

Under hösten ska jag ta fram en nulägesrapport kring deras nordiska IT Service Desk. Jag ska bl a belysa kapacitet och resursutnyttjande, möjligheter till effektivitetsförbättringar och samverkan med övriga IT-organisationen samt utnyttjandet av Contact Center- och ärendehanteringssystem. Slutrapporten kommer att produceras både på svenska och engelska.

Från slutrapporten ska sedan en aktivitetsplan för utvecklingen under 2016 tas fram.

 

Nytt uppdrag: Utveckling av nordisk IT Servicedesk

Jerry driftsättnming 1411

I förra veckan påbörjade jag ett nytt uppdrag för ett av landets större företag inom fastighet och konstruktion. Uppdraget gäller nuläge och aktivitetsplaner för utveckling och effektivisering av deras IT Servicedesk för de nordiska användarna.

Ser fram emot att kunna bidra med både bättre kundupplevelser och en effektiviserad verksamhet!

Lyckad driftsättning av Multichannel Contact center för kund i mål

Jerry driftsättnming 1411

Uppdraget bestod inledningsvis i stöd vid utvärdering och avtal kring Contact Center- och ärendehanteringssystem. Därefter har uppdraget övergått i att vara kundens projektledare vid införandet av dessa system.

Contact Center systemet är nu driftsatt. En mycket lyckad start utan några som helst driftstörande problem. Konsolidering av systemet pågår nu och samtidigt planerar vi för driftsättning av ärendehanteringssystemet.